Flora i fauna górska jest niezwykle ciekawa. Rośliny występujące na poszczególnych piętrach cechuje wyjątkowa unikatowość oraz różnorodność niespotykana nigdzie indziej.

Jakie piętra wyróżniamy w polskich górach?

Polskie góry charakteryzują się dużą zmiennością, dlatego również flora i fauna poszczególnych pięter jest różnorodna. Wyróżniamy następujące górskie piętra roślinne:

  • POGÓRZE – jest to jedno z pierwszych pięter roślinnych. Na jego obszarze najczęściej występują rośliny łąkowe oraz polne takie jak maki, perz czy różne rodzaje traw oraz bylin. Rosną tu także lasy mieszane. Bardzo często można spotkać rośliny synatropijne, które związane są z działalnością człowieka  są to na przykład mniszek lekarski czy pokrzywa zwyczajna. Bardzo często w piętrze tym znajdują się tereny rolnicze lub łąki. W ich obrębie działalność człowieka jest widoczna.
  • REGIEL DOLNY – porośnięty jest zazwyczaj lasami mieszanymi z dużą ilością drzew takich jak np. buki, jarząby czy olsze, ale także lasami iglastymi. Dominują w nich świerk czy jodła pospolita. Spośród roślin (szczególnie w paśmie Tatr) w warstwie podszytu można spotkać rośliny takie jak Lila Złotogłów czy Dziewięćsił bezłodygowy.
  • REGIEL GÓRNY – w piętrze tym przeważają lasy iglaste, szczególnie świerki oraz w mniejszym stopniu jodła pospolita. Ponieważ w reglu górnym występuje klimat chłodny roślinność podszytu jest uboższa niż w reglu górnym. Obecnie na skutek działalności człowieka granice pomiędzy reglami są bardzo zatarte.
  • KOSODRZEWINA – pasmo kosodrzewiny porastają niskie drzewa – sosny kosówki. Wśród roślin można spotkać tu liczne mchy oraz prosty. Fauna podszytu jest bardzo uboga i występują tylko nieliczne kwiaty i rośliny przystosowane do panujących tam warunków klimatycznych.
  • HALE  – są obszarem, który można zaliczyć do piętra górskiego. Prowadzi się tam sezonowy wypas owiec, dlatego nie jest on porośnięty drzewostanem. Występują tutaj rośliny takie jak trawy i porosty. 
  •  TURNIE – są bardzo ubogie w roślinność. Pokrywają je nagie skały oraz kamienie porośnięte gdzieniegdzie porostami lub mchem. Występują to wyłącznie bardzo odporne na niskie temperatury rośliny wysokogórskie.
Przeczytaj również:  Tradycje żeglarskie i ich miejsce na obozach żeglarskich w 2024

Co warto jeszcze wiedzieć o piętrach górskich?

Piętra górskie są środowiskiem życia wielu organizmów żywych. Zbiorowiska roślin na różnych piętrach roślinnych tworzą idealne warunki bytowania różnych zwierząt. Duża różnorodność jaką tworzą góry zapewnia wiele środowisk. Występują tutaj nie tylko rośliny, ale także zwierzęta. Wśród fauny wysokogórskiej niewątpliwie królem jest niedźwiedź brunatny występujący w piętrze, które porasta świerk oraz jodła pospolita. Zwierzę to jest także częstym gościem piętra kosodrzewiny, zamieszkałej przez świstaki, a w polskich Tatrach również endemiczny gatunek – Darniówkę Tatrzańską. W wysokich piętrach takich jak turnie spotkać można kozice. Są to zwierzęta bardzo odporne na trudne warunki atmosferyczne panujące wysoko w górach. Liczne mchy oraz porosty porastające zbocza turni są często jedynym pożywieniem kozic. Wśród awifauny wysokich pięter górskich warto wspomnieć o orle przednim oraz pomurniku. Czasami można natknąć się również na stada wieszczków. W niższych piętrach takich jak regiel dolny czy pogórze mieszkają pospolite gatunki takie jak sarny, dziki czy zające przystosowane do życia w pobliżu ludzi. W nieprzebytych lasach górskich regla górnego i dolnego pojawiają się również wilki szare, które preferują środowisko umiarkowanie, a tereny pokryte gęstym drzewostanem iglastym tworzą dla nich idealne warunki do życia. Góry to niewątpliwie jedno z najciekawszych środowisk, które jest warte uwagi. Zanim wybierzemy się na wycieczkę w góry warto dowiedzieć się więcej na temat roślin oraz zwierząt, które możemy spotkać na leśnej ścieżce. Kiedy poznajemy piętra roślinne zwiększa się nasza wiedza o przyrodzie oraz znacznie przyjemniej zdobywa się nam górskie szczyty.