Prezentowany artykuł jest dowodem owocnej współpracy z lizbona.net

Czy Masy Czeski, jest terenem na tyle interesującym, by zaplanować sobie wolny czas, poświęcony jego zwiedzeniu? Być może, w trakcie jednego, krótkiego wyjazdu, nie uda nam się dokładnie poznać części Sudetów, jaką stanowią Góry Bialskie, niemniej, warto jest się podjąć takiego zdania. Powodów jest mnóstwo, a niektóre z nich postaramy się, przedstawić w tym artykule. 

GÓRY BIALSKIE – POLSKA CZĘŚĆ MASYWU CZESKIEGO. 

Masyw Czeski, zgodnie z ustalonym podziałem, jest częścią makroregionu Pozaalpejskiego gór, znajdujących się na obszarze Europy Środkowej. Geografia fizyczna, traktuje go jako prowincję, czyli jednostkę podziału fizycznogeograficznego przestrzeni, obejmującą większy teren charakteryzujący się zbliżonymi cechami krajobrazu i środowiska. Masyw Czeski, tworzą pochodzące z okresu orogenezy hercyńskiej, góry zrębowe, które miejscami przekraczają wysokość 1000 m nad powierzchnią ziemi. Brzegi masywu są podniesione, a całość pasma uformowała się pod względem kształtu w figurę, przypominającą sobą geometryczny czworokątny blok. Góry Bialskie, znajdują się na terenie Polski w Sudetach Wschodnich i uznawane są za część Gór Złotych. Dla osób zainteresowanych chodzeniem po górach i poznawaniem ich tras piesze, najważniejszy wydaje się być fakt, że przez Góry Bialskie, przebiega Przełęcz Płoszczyna, a w ich obrębie znajduje się Masyw Śnieżnika.

PRZEŁĘCZ PŁOSZCZYNA – ZACHODNIA BRAMA GÓR BIALSKICH. 

Przełęcz Płoszczyna, osiąga miejscami wysokość 817 m nad poziomem morza i od strony zachodniej, stanowi początek, całego obszaru Gór Bialskich. Zlokalizowana jest ona na granicy polsko-czeskiej i oddziela sobą Masyw Śnieżnika od Gór Bialskich. Inne nazwy przełęczy, to Kłodzka Brama lub Przełęcz Morawska. W jej bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się dwa znane turystom szczyty: Sierstkowa oraz Rykowisko. Rykowisko, to góra której rozległy szczyt, wynosi 948 m n.p.m. Od strony zachodniej szczyt, łączy się z Dziczym Grzbietem, by następnie łagodnie przejść od wschodu w dolinę o nazwie, Danielowa Polana. Przełęcz Płoszczyna, ma swoje ważna znaczenie historyczne i terytorialne, ponieważ przebiega przez nią, historyczna granica oddzielająca Morawy od Śląska oraz granica dawnego Królestwa Pruskiego i Austro-Węgier. Wijąca się serpentynami po przez przełęcz, zabytkowa droga wybudowana w XIX wieku, biegnie przez takie miejscowościach jak Stronie Śląskie, Stara Morawa, Bolesławów, Nowa Morawa i czeskie Stare Mesto, które znajduje się już w obrębie Moraw. Zwiedzając Przełęcz Płoszczyna, możemy przy okazji zatrzymać się w wszystkich tych miejscach, by lepiej je poznać. 

Przeczytaj również:  Beskid Śląski co warto zobaczyć

SZCZYT RYKOWISKO I CIEKAWOSTKI GÓR BIALSKICH. 

Wierzchołek góry Rykowisko jest płaski i zbudowany jest z gnejsów oraz łupków metamorficznych. Całość góry pokrywa dolnoreglowy las świerkowy. Szlak turystyczny, którym można wędrować po Rykowisku, rozpoczynając swoja trasę w Bielicach, biegnie w następnej kolejności przez teren Przełęczy Płoszczyna, by ostatecznie zakończyć naszą wyprawę, na Śnieżniku. Ogromną ciekawostką Rykowiska, jest stary szlak, na nim się znajdujący, o nazwie Droga Staromorawska. Droga Staromorawska, jest górską drogą leśną w Masywie Śnieżnika i należy do gminy, Stronie Śląskie w powiecie kłodzkim. Przebiega, przez przepięknie wyglądający o każdej porze roku, Śnieżnicki Park Krajobrazowy. Cała jej długość wynosi około 2,1 km i nie należy do specjalnie trudnych do pokonania pieszo, ponieważ różnice pomiędzy jej wzniesieniami, osiągają nie więcej niż 30 m. W okresie średniowiecza, Droga Staromorawska, a w zasadzie jedynie jej część, łączyła znaną z kart historii, miejscowość Bolesławowo, z grzbietem górskim Zawady. W okresie trwania wojny trzydziestoletniej, toczącej się między Polską i Szwecją, wojska szwedzkie, wybudowały nad drogą, ziemno-żwirowe szańce, których pozostałości zachowały się do dziś dnia, zwane Szwedzkimi Szańcami. Droga Staromorawska Gór Bialskich, była ona ważnym szlakiem handlowym, umożliwiającym komunikację i łączącym polskie ośrodki przemysłowe z czeskimi. Jej znaczenie graniczne, zmalało dopiero po wybudowaniu w 1886 roku, Drogi Morawskiej.